card

М.К.Аммосовын нэрэмжит Хойд дорнодын холбооны их сургууль

Оросын хамгийн том бүс нутгийн нийслэл  Якутск хот дахь  ФГАОУ ВО “М.К Аммосовын нэрэмжит  Хойд дорнодын холбооны  их сургууль” (СВФУ) нь  ОХУ-ын 10 холбооны их сургуулийн нэг  юм. Их сургуулийн бүрэлдэхүүнд 12 институт, 5 факультет ордог.  Оюутнууд  техникийн, байгалийн, хүмүүнлэгийн болон ерөнхий боловсролын чиглэлүүдээр боловсрол эзэмшдэг. Нийт 19000 оюутны 1000 гаруй нь Хятад Египт, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монгол, Казахстан, Сомали, Конго, Замби, Зимбабве, Камерун, Индонези, Вьетнам, Афганистан зэрэг улсаас ирж суралцаж байгаа гадаад оюутнууд юм. Өнөөгийн байдлаар их сургууль нийт 321 боловсролын хөтөлбөр үүнд: бакалавр болон специалитетийн -144, магистрийн - 89, аспирантурын - 36, ординатурын- 40, ерөнхий  боловсролын 12 хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Гадаад оюутнуудын хамгийн их сонгон суралцдаг чиглэлүүд бол  анагаах ухаан, шүдний эмч, нийгмийн эрүүл мэнд, эдийн засаг, менежмент, хүний нөөцийн удирдлага,уул уурхай, нефть хий, мэдээлэл зүй , тооцоолон бодох техник, хэл зүй ба аялал жуулчлал г. м. юм.  

Оюутны байрны сарын төлбөр - 1128 руб.  Бүх  байрнууд хэдхэн алхаад  хичээлийн байрандаа орох зайнд байрладаг онцлогтой.

СВФУ-гийн үйл ажиллагааны нэг гол чиглэл нь нийгмийн бодлогын асуудал байдаг. Иймд багш оюутнууддаа зориулсан бүс нутагтаа хамгийн том бөгөөд тохилог оюутны байрны сүлжээ, 9 сургалт-лабороторийн байр,   «Сергеляхские огни» Соёлын төв, хөнгөн атлетикийн“Юность”  стадион  болон  усан сан,  цанын бааз, музей, цэцгийн хүлэмж, кафе зэрэг дэд бүтэцтэй.  Түүнчлэн  төрөл бүрийн туршилтын талбайнууд,  бизнес-инкубатор, хөгжмийн студи, спорт биеийн тамирын  заал, «Точка кипения»  мэтгэлцээний Төв,  “Залуучуудын санаачлага” Төв, «Север» Дизайны төв  зэрэг бий.

СВФУ –д суралцахын давуу талууд:

 • Олон улсын стандартад нийцсэн: Академик сургалтын хөтөлбөрүүдийн чанар нь олон улсын байгууллагуудаар магадлан итгэмжлэгдсэн.
 • Төрөл бүрийн төсөл хэрэгжүүлэлт, шинжлэх ухааны  болон практик ажлуудыг дэмждэг
 • Сургалтын бүх чиглэлүүдээр  боломжийн үнээр суралцах, нэмэлт тэтгэлэг авах нөхцөлөөр  хангадаг

Орчин үеийн тоног төхөөөрөмжөөр хангагдсан тул залуу судлаачид судалгааны ажил хийх боломжтой. 

Их сургуулийн тухай

Хотын байрлал

 • Якутск хот, Саха-Якут улс

Салбар, төлөөлөгчийн газар

 • Политехникийн дээд сургууль  (салбар) Мирный хотод
 • Техникийн дээд сургууль (салбар) Нерюнгри хотод
 • СВФУ-гийн Чукотын салбар Анадырь хотод

Байгуулагдсан огноо

 • Анх М.К.Аммосовын нэрэмжит Якутскийн улсын их сургууль нь 1956 оны 8 сарын 23-ны өдөр байгуулагдсан  бөгөөд 2010 оны 4 сарын 2-ны өдрөөс  СВФУ  болж өөрчлөгдсөн.

Дэлхийн рейтингүүд

 • Интерфаксын  үзүүлэлтээр  ОХУ-ын их сургуулиудын үндэсний рейтингийн 28 –д
 • RankPro-гийн Их дээд сургуулиудын рейтингэд  ОХУ-ын хэмжээнд 11-д, дэлхийн хэмжээнд 316-д,
 • Round University Ranking -гийн (RUR) рейтингэд  ОХУ-ын хэмжээнд 26-д, дэлхийн хэмжээнд 615-д
 • (RUR) –ийн «Науки о жизни»   рейтингэд                    ОХУ-ын хэмжээнд 29-д, дэлхийн хэмжээнд 276-д
 • (RUR) –ийн «Естественные науки»  рейтингэд  ОХУ-ын хэмжээнд 28-д, дэлхийн хэмжээнд 503-д
 •   ОХУ-ын их сургуулиудын үндэсний рейтингийн 28 –д ( 2021 он)

Сургуулийн сургалт, судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүд

 • Орчин үеийн нөхцөлд мөнх цэвдгийн экосистемийн тогтвортой байдал, бүтээмжийн судалгаа;
 • Геологийн иж бүрэн судалгаа, ашигт малтмалын ордын эрэл хайгуулын орчин үеийн технологт тулгуурласан эрдэс түүхий эдийн баазын   нөхөн  сэргээлт; 
 • Палеоэкологийн судалгаа.
 • Биологийн төрөл зүйл, биологийн нөөц, тэдгээрийг ашиглах биотехнологийн судалгаа.
 • Арктик болон Хойд бүсийн  нутгуудын байгалийн болон техноген үйл явцын математик загварын тоон хэрэгжилт,   оновчтой байдлын боловсруулалт ба судалгаа.
 • Шинэ,  үр ашигтай барилгын материал ба бүтээцүүд.
 • Онцгой шинж чанартай шинэ материалуудын  боловсруулалт: полимер ба наноматериал.
 • Нунтаг металлурги.
 • Орон нутгийн түүхий эдийг зохистой ашиглах, эрчим хүч хэмнэх, тээвэр, авто замын аж ахуйд шинэлэг технологи нэвтрүүлэлт
 • Анагаах ухааны биофизик
 • ОХУ-ын Зүүн хойд бүсийн хөгжлийн "Арктикийн вектор" төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эдийн засаг ба нийгмийн орон зайн зохион байгуулалтын цогц судалгаа.
 • ОХУ-ын Зүүн хойд нутгийн ард түмний түүх, соёлын өвийг судалгаа
 • Боловсролын хөгжлийн үндсэн чиг хандлага, нутаг дэвсгэрийн тэнцвэргүй байдлын  тодорхойлолт;

Монгол оюутнууд оролцох боломжтой шинжлэх ухааны судалгаа болон төсөл хөтөлбөрүүд

 • Орчин үеийн нөхцөлд мөнх цэвдгийн экосистемийн тогтвортой байдал, бүтээмжийн судалгаа;
 • Геологийн иж бүрэн судалгаа, ашигт малтмалын ордын эрэл хайгуулын орчин үеийн технологт тулгуурласан эрдэс түүхий эдийн баазын нөхөн  сэргээлт; 
 • Палеоэкологийн судалгаа.
 • Биологийн төрөл зүйл, биологийн нөөц, тэдгээрийг ашиглах биотехнологийн судалгаа.
 • Арктик болон Хойд бүсийн  нутгуудын байгалийн болон техноген үйл явцын математик загварын тоон хэрэгжилт,   оновчтой байдлын боловсруулалт ба судалгаа.
 • Шинэ,  үр ашигтай барилгын материал ба бүтээцүүд.
 • Онцгой шинж чанартай шинэ материалуудын  боловсруулалт: полимер ба наноматериал.
 • Нунтаг металлурги.
 • Орон нутгийн түүхий эдийг зохистой ашиглах, эрчим хүч хэмнэх, тээвэр, авто замын аж ахуйд шинэлэг технологи нэвтрүүлэлт
 • Анагаах ухааны биофизик
 • ОХУ-ын Зүүн хойд бүсийн хөгжлийн "Арктикийн вектор" төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эдийн засаг ба нийгмийн орон зайн зохион байгуулалтын цогц судалгаа.
 • ОХУ-ын Зүүн хойд нутгийн ард түмний түүх, соёлын өвийг судалгаа
 • Боловсролын хөгжлийн үндсэн чиг хандлага, нутаг дэвсгэрийн тэнцвэргүй байдлын  тодорхойлолт;

Гадаад оюутнууд стипенди болон тэтгэлэг авахын тулд оролцож болох тэмцээн, олимпиад, уралдаанууд

 Монгол оюутнууд оролцох боломжтой конкурс, олимпиад, нэмэлт тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд

 • СВФУ-гийн  Математик,мэдээлэл зүйн сургуулийн оюутнуудад зориулсан “Майтон” ХХК-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
 • "Орчин үеийн харилцааны орон зай дахь хүмүүнлэгийн ухаан "  Олон улсын бага хурал
 • Инженерийн чиглэлийн  "Би - геологич"  Олимпиад. Уул уурхайн институт.
 • Бүх Оросын "Би мэргэжилтэн " Оюутны олимпиад 

 

 

Их сургууль тоон үзүүлэлтээр

Зургийн цомог

Амьдрах нөхцөл

1

Байрлах хэлбэр, төлбөр

 • 2 хүний өрөө –  1128 руб.
 • 3 хүний өрөө – 1128 руб.

2

Төлбөрийн нөхцөл

 • Жилээр
 • Сараар

3

Оюутны байрны нөхцөл

 • Гал тогоо
 • Душ
 • Индүүдлэгийн өрөө

4

Интернет

 • Wi-fi

5

Оюутны чөлөөт цаг

 

 • Стадион «Юность»
 • Бассейн «Долгун»
 • Хөнгөн атлетикийн сургалтын төв
 • Шинжлэх ухааны номын сан
 • «Сергелях» соёлын төв
 • Музей
 • Кафе болон ресторанууд
 • Фитнес клуб
 • Каток

6

Хот доторх  нийтийн тээврийн үнэ Стоимость проезда в транспорте в городе

 • Автобус - 33 руб.

7

Сарын дундаж зарлагын  хэмжээ Стоимость проживания за 1 месяц

 • сард 1128 рубль

Сургалтын хөтөлбөрүүд, төлбөр

Сургуулийн давуу талууд

Байршил

Блог

Түгээмэл асуулт, хариултууд

Сургуулиа хэрхэн сонгох вэ?

ОХУ-ын 80 гаруй муж, хотуудад гадаад оюутан элсүүлэх эрхтэй 700 гаруй улсын чанартай их сургууль байдаг. Сургууль бүр өөрийн үүсгэн байгуулагдсан түүх, судалгааны чиглэл, онцлогоосоо хамаараад тодорхой мэргэжлийн чиглэлүүд болон сургалтын хөтөлбөрүүдээ түлхүү хөгжүүлсэн байдаг. Тиймээс суралцах гэж байгаа мэргэжлийг тань үндэслэн хамгийн зөв, оновчтой сургуулийн сонголт хийхэд бидний зүгээс зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх боломжтой.

Ямар мэргэжлүүд байдаг вэ?

ОХУ-ын боловсролын яамнаас нь баталсан нийтдээ 600 гаруй мэргэжлийн чиглэл байдаг. Эдгээр мэргэжлийн чиглэлүүдийг үндэслэн их сургуулиуд сургалтын хөтөлбөрөө гаргадаг бөгөөд, зарим сургуулиуд нь өөрийн судалгаа шинжилгээ, нарийн хөгжүүлж байгаа салбараасаа хамаараад шинэ мэргэжил, сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, оюутнууддаа санал болгодог.

Мэргэжлийн чиглэлүүдтэй манай “Мэргэжил” цэснээс танилцаарай.

Суралцах орчин, байр, хоол, амьдрах өртөг нь ямар байдаг вэ?

Оросын ихэнх сургуулиудын хичээлийн байр, оюутны байр, судалгааны бааз, лабораториуд, урлаг спортын цогцолборууд нь бүгд нэгдсэн кампус хотхонд тусгай хамгаалалтанд байдаг. Зарим сургуулиудын оюутны байрууд нь 5-20 мин-ын явган замд, зарим нь автобус, метрогоор явах замд байрладаг. Нэг онцлог нь оюутны байрны төлбөр нь маш хямд – дунджаар ердөө 1 сарын 20,000-50,000₮ байдаг. Хоол, амьжиргааны зардал нь хотоосоо хамаараад 1 сард 250,000-400,000₮ болдог.

Оросод сурах нь бусад орнуудтай харьцуулахад ямар давуу талуудтай байдаг вэ?

1-рт - сургалтын чанар. Анагаах ухаан, инжененер техник, мэдээллийн технологи, уул уурхай, сонгодог урлаг, батлан хамгаалах, байгалийн шинжлэх ухаанд тулгуурласан хими, физик, геологийн чиглэлүүд нь дэлхийд тэргүүлдэг.

2-рт – монголд ойрхон. Хөрш орон учир машин, автобус, галт тэрэг, онгоц гээд бүхий төрлийн тээврийн хэрэгслээр зорчих боломжтой. Ар гэрийнхэн нь 1 сарын хугацаанд визгүй зорчино.

3-рт – амьдрах өртөг бага. Төлбөртэй сурах нөхцөлд төлбөрийн хэмжээ нь монголтой ижил. Мөн оюутнууд ажил хийх албан ёсны зөвшөөрөлтэй болсон.

Оросод сурахад аймар, оюутнууд нь архи их уудаг гэж зарим хүмүүс ярьдаг?

Энэ бол бодит бус цуу яриа. 1990-ээд оны шилжилтийн үе хэдийн өнгөрөөд 30 жил болжээ. Өнөөдөр бол Орос орон аюулгүй байдал, батлан хамгаалах салбараараа харин ч дэлхийд тэргүүлэх орнуудын нэг болж, Оросын зарим хотууд “дэлхийн хамгийн аюулгүй хотууд” жагсаалтуудад хүртэл ороод байна. Оюутны кампусууд нь харуул хамгаалат сайтай байдаг. Мэдээж орой шөнө гараад гудамж захаар яваад байвал дэлхийн аль ч оронд, ямар ч хүмүүс байж болдог. Архи уух нь ч тухайн хувь хүний асуудал, архийг зөвхөн Оросод худалдаалдаг, бусад европ, азийн орнуудад архи уухгүй гэх асуудал байхгүй шүү дээ.

Орос хэлгүй бол яах вэ?

Орос хэлээ аль нэг сургуулийн хэлний бэлтгэлд сурах боломжтой. Нэг онцлог нь Оросын их сургуулиудын хэлний бэлтгэлд орос хэлээ тухайн суралцах мэргэжилд нь тулгуурлан заахаас гадна, ерөнхий мэдлэгийн хичээлүүд болон мэргэжлийн зарим хичээлүүд ордог учраас цаашдаа 1-р курстээ ороод сурахад  маш сайн бэлтгэл болдог. Энэ нь мөн тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтанд бэлтгэх боломж болдог.

Орос хэлийг хаана сурсан нь дээр вэ?

1-рт аль болох монголчууд багатай хотод сурах нь үр дүнтэй байдаг. Учир нь монголчууд ихтэй сургууль болон хотод монгол оюутнууд хоорондоо монгол хэлээрээ яриад орос хэлээ эзэмшихэд саад болдог. Харин орос болон гадаад оюутнуудтай орчинд хүссэн хүсээгүй оросоор л ярих шаардлагатай болдог учир хэлээ богино хугацаанд сайн сурч чаддаг.

Монгол оюутнууд байхгүй бол ганцаардана, дасан зохицоход хэцүү гэж айх, санаа зовох хэрэггүй, сургуулийнх нь гадаад оюутнууд хариуцсан албаны ажилтнууд нь гадаад оюутнуудаа яг л эцэг эх шиг нь л халамж анхаарал тавьдаг.

Тэтгэлгээр элсэн суралцах боломж байдаг уу?

Мэдээж байгаа. ОХУ нь Монголд олгож байгаа тэтгэлгийн хэмжээгээрээ тэргүүлдэг. Жил бүр бакалавр, магистр, доктор болон мэргэжил дээшлүүлэх зэргээр суралцах 500 тэтгэлгийг олгодог. Тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтыг жил бүрийн 2-3 сард Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан соёлын төвд явуулдаг.

Сургуульдаа сурч байхдаа тэтгэлэгт хамрагдах боломж байдаг уу?

Энэ тал дээр Оросын сургуулиуд маш сайн анхаарал хандуулж оюутнуудыг урамшуулж байдаг. Олон сургуулиуд сургалт, шинжлэх ухаан судалгааны ажлууд, урлаг соёл, нийгэм, спортын чиглэлээр амжилт гаргасан оюутнуудад нэмэгдүүлсэн тэтгэлэг олгодог. Уг тэтгэлгүүдэд аль ч курсын оюутнууд хандах боломжтой бөгөөд хэмжээ нь чиглэлээсээ хамаараад 400,000-600,000₮ байдаг.

Монголд эсвэл өөр улсуудад сурч байгаад 1,2,3-р курсээсээ шилжин суралцаж болдог уу?

Зарим сургуулиуд хүлээж авдаг байгаа. Танд тийм асуудал байгаа бол манайд хандаарай.

Хүсэлт илгээх