card

Их Петр Хааны Нэрэмжит Санкт-Петербургийн Политехникийн Их Сургууль /СПбГТУ им.Петра/

2020 оны 11 дүгээр сарын 15-наас хойш шууд үзэх холбоос идэвхжих тул Та дээрх хугацаанд уг холбоосоор манай арга хэмжээнд оролцоно уу.

Баярлалаа.


Хүсэлт илгээх