card
Эвент, хөтөлбөрүүд

Санкт-Петербургийн Иргэний Нисэхийн Улсын Их Сургууль /СПбГУ ГА/

2020 оны 11 дүгээр сарын 15-наас хойш шууд үзэх холбоос идэвхжих тул Та дээрх хугацаанд уг холбоосоор манай арга хэмжээнд оролцоно уу.

Баярлалаа.


Хүсэлт илгээх